ปวดประจำเดือน

มะกรูด

ผิวเปลือกลูกมะกรูด ผิวเปลือกลูกมะนาว อย่างละครึ่งลูก พริกไทยดำ 7 เมล็ด ใส่ครกตำละเอียด ละลายน้ำร้อน รับประทานเฉพาะน้ำยา

 

อ้างอิงความรู้สมุนไพร: อาจารย์ประกอบ อุบลขาว, ภาพประกอบ: สติมา